КАМИНЕН ВЕНТИЛАТОР V350
p1
p1_t1
p1_t2
p1_t3
Основният принцип на действие на вентилационното устройство е изпомпването на топлия въздух от топлоизточника (камина) с цел разпределянето му във всички помещения по термоизолирани тръби. Термична сонда, инсталирана в агрегата, автоматично включва и изключва вентилатора в зависимост от достигнатата температура.

Предимство на вентилационното устройство е, че чрез мощен вентилатор топлият въздух достига до повече на брой и по-отдалечени помещения. По този начин, комбинирайки топлоизточник (камина) с вентилационно устройство, се постига ефекта на парното отопление, а по-голям комфорт се осигурява с електронния регулатор, чрез който може да се регулират оборотите на вентилатора, променяйки дебита и налягането на въздуха в системата.

Възможностите за употреба на вентилационното устройство се разширяват с евентуалното му включване като вентилационна уредба и охлаждаща система.
Технически Данни
Вентилатор Дебит 350 m3/h
Гривна за свързване ∅ 150 mm
Обороти на двигателя 1400 min-1
Захранване Напрежение 230 V
Честота 50 Hz
Консумиран ток 0.2 А
Мощност на мотора 40 W
Тегло 8 kg
Габарити 275 x 220 x 275 mm
Работна температура 0 - 95 °C
- Монтира се на подходящо място над горивната камера на разстояние не по-малко от 3 m и се свързва с въздуховоди с диаметър 150 mm. Системата от скрити въздуховоди не нарушава естетиката на вашия дом и не заема полезно пространство

- Вентилаторът се включва автоматично само при достигане на определена температура на въздуха от камината и се изключва при изстиване на камината

- С мощния си двигател изпомпва горещия въздух от камината и го пренася по термоизолираните тръби дори и до най-отдалечените помещения

- Двигателят на вентилатора е с ниска консумация на електроенергия

- Възможно е свързването на допълнителен електронен регулатор за плавно регулиране на оборотите и промяна на дебита и налягането на въздуха в системата